Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Zespół Szkół w Kurowicach realizuje cele i wytyczne określone w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 oraz Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781 i z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104 ) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

Cele i zadania Gimnazjum

 1. Wprowadzenie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.

 2. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.

 3. Wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki.

 4. Rozwijanie umiejętności społecznych ucznia.

 5. Rozwijanie sprawności fizycznej i świadomości potrzeb aktywnego

wypoczynku.

 1. Rozbudzanie świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony środowiska.

 2. Umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu.

 3. Sprawowanie opieki nad uczniami - odpowiednio do ich potrzeb oraz

możliwości szkoły.

 1. Wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo.

 2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

 3. Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

 4. Stworzenie klimatu oraz warunków przyjaznych uczniom, sprzyjających otwartości i wzajemnemu zaufaniu.

 5. Realizacja Programu Wychowawczego.

 6. Realizacja Programu Profilaktyki.


Cele i zadania Szkoły Podstawowej

 1. Zapewnienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Umożliwienie realizacji programów nauczania uwzględniających podstawy programowe  w zakresie kształcenia ogólnego.
 3. Zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy dzieciom podczas pobytu

    w szkole oraz przyjaznych, bezpiecznych i korzystnych dla zdrowia uczniów warunków edukacji.

 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości religijnej
   przez organizowanie lekcji religii w szkole i oddziale przedszkolnym.
 2. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
  przez    współpracę z odpowiednią poradnią psychologiczno-pedagogiczną   i organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-    kompensacyjnych, terapii pedagogicznej oraz w miarę możliwości zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub sprawiających problemy wychowawcze.
 1. Szkoła zapewnia poszanowanie praw dziecka i ucznia.
 2. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi
  do szkoły.
 3. Szkoła umożliwia rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Szkoła zapewnia integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.
 5. Szkoła sprawuje opiekę indywidualną nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej przez ścisłą współpracę z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej.
 6. Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
  i rewalidacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
 7. Kształtowanie osobowości dziecka poprzez wpajanie takich wartości jak:
 1. patriotyzm – poczucie przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności europejskiej i światowej,
 2. uczciwość,
 3. odpowiedzialność, rzetelność, przedsiębiorczość,
 4. tworzenie zachęty do indywidualnego i wrażliwego pojmowania rzeczywistości,
 5. przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze,
 6. dbałość o poprawność języka ojczystego,
 7. uwrażliwianie na piękno,
 8. wdrażanie do poszanowania  przyrody,
 9. uświadomienie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska.

12. Realizacja Programu Wychowawczego .

13. Realizacja Programu Profilaktyki .

 

więcej
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
WytworzyłAdministrator BIP2013-11-07
Publikujący Renata Frączkowska - Admin 2013-11-07 11:36
Modyfikacja Renata Frączkowska - Admin 2013-11-07 11:39
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicachul. Szkolna 1, 95-006 Brójce tel. (42) 214 00 84 email: sekretariat@kurowice.edu.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2024r. 18:00:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.