•  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach 
prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.


•  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
jest jednostką organizacyjną Gminy Brójce
nie posiadającą  osobowości prawnej. 
   AKTYWA TRWAŁE:                      7 777 964,91

  Rzeczowe aktywa trwałe                  7 777 964,91
  Środki trwałe                                   7 777 964,91
  Budynki                                          7 699 561,09
  Urządzenia techniczne i maszyny         59 144,23

                                     Inne środki trwałe                                             19,259,59        
 AKTYWA OBROTOWE:                     93 847,71

  Zapasy                                               8 731,03
  Materiały                                             8 731,03
  Należności krótkoterminowe                54 303,55
  Środki pieniężne                                 30 813,13
  Środki pieniężne w banku                    30 813,13

  SUMA AKTYWÓW:                        7 871 812,62

Stan na 31.12.2012

 

 


Stan i wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach
 

więcej
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
WytworzyłAdministrator BIP2013-11-07
Publikujący Renata Frączkowska - Admin 2013-11-07 14:43
Modyfikacja Renata Frączkowska - Admin 2020-07-02 09:24