XML
Program Edukacji Ekologicznej
W Zespole Szkół w Kurowicach realizowany jest projekt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn.: „NIE dla emisji pyłów i gazów – program realizowany w Zespole Szkół w Kurowicach.”


http://www.wfosigw.lodz.pl
http://www.zainestujwekologie.pl

Beneficjent:
Gmina Brójce
Koszt całokowity zadania: 17 645,00
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 14 945,00

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz nagrody w konkursach, zrealizoane zostaną wycieczki, zajęcia terenowe i warsztaty stacjonarne mające na celu edukację ekologiczną dzieci z tematyki zanieczyszczenia środowiska poprzez emisję pyłów i gazów.
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
WytworzyłRenata Frączkowska - sekretarz2018-02-22
Publikujący Renata Frączkowska - Admin 2018-02-23 14:33
Modyfikacja Renata Frączkowska - Admin 2018-02-23 14:36
Dodano do archiwum Renata Frączkowska - Admin